instalacje przeciwpozarowe

INSTALACJE PRZECIWPOŻAROWE

Sygnalizacja alarmowa pożarowa jest zbiorem elementów, które służą do wykrywania pożaru. Mogą one automatycznie powiadamiać jednostkę straży pożarnej lub uruchamiać zainstalowane w obiekcie urządzenia, służące do minimalizowania skutków pożaru.

Od sprawności takiej instalacji zależy czas, w jakim zostanie wykryty pożar, co przekłada się na możliwość jego ugaszenia. Ważne jest, aby instalacja przeciwpożarowa została zainstalowana poprawnie i przez kompetentną osobę. Na długoletnie działanie ma również wpływ konserwacja i przeglądy, szczególnie w obiektach o wyjątkowym zagrożeniu pożarem.

Szczególne wskazanie do założenia instalacji przeciwpożarowej istnieje w obiektach narażonych na działanie czynników wpływających na szybkie rozprzestrzenianie się ognia, jak unoszące się opary, zbudowanych z materiałów łatwo ulegających spaleniu, w obiektach magazynowych zawierających skład wartościowych materiałów, a także obiektach przemysłowych.

Oferta obejmuje:

- systemy alarmu pożarowego SAP

 

logo

SPARKY MJ
Michał Juszczyk
Usługi elektryczne Rzeszów

ul. Witosa 24
36-030 Błażowa

Telefon:
726 520 811

E-mail:
kontakt@sparkymj.pl