pomiary elektryczne

POMIARY ELEKTRYCZNE

Pomiary elektryczne są zarówno kwestią bezpieczeństwa w budynku, jak i obowiązkiem ustawowym, który ciąży na właścicielu każdego obiektu budowlanego.

Pomiary elektryczne należy wykonać w przypadku zakładania nowej instalacji i w przypadku każdej zmiany wprowadzanej do istniejącej instalacji. Są one gwarancją bezpieczeństwa i pozwalają uniknąć nieprawidłowości w późniejszym użytkowaniu instalacji i urządzeń zasilanych prądem.

Istnieją szczególne wskazania do zwiększonej kontroli za pomocą pomiarów elektrycznych. Sytuacja dotyczy przypadków, kiedy instalacja jest narażona na uszkodzenia lub pomieszczenia mieszczą się w strefie zagrożonej pożarem, wybuchem, wilgocią, żrącymi oparami.

 

W naszej ofercie proponujemy pomiary okresowe i odbiorcze:

- rezystancji izolacji instalacji elektrycznych
- badanie wyłączników RCD (różnicowoprądowych)
- pomiary impedancji pętli zwarcia (zerowanie)
- pomiary rezystancji urządzeń odgromowych                                                                               
- pomiary natężenia oświetlenia

Każdy pomiar jest poparty odpowiednią dokumentacją w postaci protokołów odbioru, sprawozdań.

 

logo

SPARKY MJ
Michał Juszczyk
Usługi elektryczne Rzeszów

ul. Witosa 24
36-030 Błażowa

Telefon:
726 520 811

E-mail:
kontakt@sparkymj.pl