pomiary elektryczne

POMIARY ELEKTRYCZNE

- rezystancji izolacji instalacji elektrycznych
- badanie wyłączników RCD (różnicowoprądowych)
- pomiary impedancji pętli zwarcia (zerowanie)
- pomiary rezystancji urządzeń odgromowych                                                                               
- pomiary natężenia oświetlenia

 

logo

SPARKY MJ
Michał Juszczyk
Usługi elektryczne Rzeszów

ul. Witosa 24
36-030 Błażowa

Telefon:
726 520 811

E-mail:
kontakt@sparkymj.pl